2.2.2. Activar i Desactivar Serveis del Catàleg

Cada Servei carregat en el Catàleg disposa d’un control d’activació:

  • Quan el node és un Servei de Mapa l’activació i desactivació ho presenta o ho oculta de forma immediata en el Mapa.
  • Quan el node és un Servei de Dades activa o desactiva la seva presentació en el Panell de Resultats al demanar Informació al Mapa.
  • Quan el node és una Carpeta o una Divisió Administrativa activa o desactiva tots els Serveis continguts en ella.