Maneres d’acceso

Les Organitzacions Gestores de Unitats Administratives poden arribar a acords amb l’Organització Administradora de urbiThings perquè els usuaris puguin accedir de forma abreujada a l’espai i els Serveis de la seva Unitat Administrativa mitjançant una URL pròpia. Aquesta opció inclou que a més tinguin la possibilitat de personalitzar la seva presentació com forma d’individualitzar la seva aportació al sistema. Ja que en tot cas es manté la possibilitat d’accés global a qualsevol altra Unitat Administrativa. Mitjançant aquesta opció les Unitats Administratives adquireixen els serveis d’una Infraestructura Espacial de Dades amb un mínim de recursos humans i tècnics.

Les Organitzacions Gestores de Unitats Administratives poden arribar a acords amb l’Organització Administradora de urbiThings perquè els usuaris puguin accedir de forma abreujada a l’espai i els Serveis de la seva Unitat Administrativa mitjançant una URL pròpia. Aquesta opció inclou que a més tinguin la possibilitat de personalitzar la seva presentació com forma d’individualitzar la seva aportació al sistema. Ja que en tot cas es manté la possibilitat d’accés global a qualsevol altra Unitat Administrativa. Mitjançant aquesta opció les Unitats Administratives adquireixen els serveis d’una Infraestructura Espacial de Dades amb un mínim de recursos humans i tècnics.